- Annonser -

Natten 28 november kommer Västra vägen (väg 76 förbi Norrtälje) vara avstängd i några timmar från klockan 19.00 då man kommer utföra arbete på belysningsstolpar. Trafiken kommer att ledas om via Stockholmsvägen och Estunavägen.
Bussar kommer att angöra hållplats Campus Roslagen som vanligt.

- Annonser -