- Annonser -

Vägarbete kommer att ske på gång- och körbana vid Gustaf Adolfs väg mellan den 13-24 november. Vägen blir enkelriktad och bil- samt busstrafik leds om för den avstängda körriktningen. Gående och cyklister påverkas inte av arbetet.

Grönt: Enkelriktad körriktning, fungerar som normalt.
Rött: Avstängd körriktning
Blått: Alternativ körväg

- Annonser -
DELA