Bild: Norrvatten
- Annonser -

I en skogsbacke på Stockholmsåsen i Sigtuna pågår för närvarande ett lite annorlunda försök. Det är Norrvatten som undersöker möjligheten att på konstgjord väg fylla på grundvattentäkterna i åsen med ytvatten. Målet är att utöka reservvattenkapaciteten.

Norrvatten tar sitt råvatten från Mälaren och renar det till dricksvatten på Görvälnverket. Om Görvälnverket av någon anledning skulle sättas ur funktion så finns det andra sätt för Norrvatten att försörja kommuninvånarna med vatten. Ett sätt är att få leveransstöd från Stockholm Vatten och Avfall, vilket är möjligt tack vare att ledningsnäten är sammankopplade. En annan möjlighet är att leverera vatten från Norrvattens egna grundvattenverk.

Norrvatten har fyra grundvattentäkter i Stockholmsåsen. I dagsläget finns det tydliga begränsningar i hur mycket vatten som kan tas ut från grundvattentäkterna. Infiltrationsförsöket i Sigtuna är en del i arbetet med att undersöka hur kapaciteten kan utökas. Enkelt uttryckt består försöket av att Norrvatten med hjälp av ett sprinklersystem ”bevattnar” en skogsbacke med ett flöde på 100 liter per sekund. Det vatten som inte tas upp av växter sjunker sakta genom marken och renas naturligt på vägen, och bildar så småningom grundvatten som kan pumpas ut på ledningsnätet via Norrvattens grundvattenverk.

Inom ramen för försöket används vatten från Görvälnverket, men tanken i ett framtida scenario är att infiltrationen skulle kunna ske med vatten från en närliggande sjö istället. Försöket kommer att pågå 6-8 veckor och förhoppningen är att det bland annat ska ge svar på frågor kring infiltrationskapacitet, hur grundvattennivåerna påverkas, uppehållstider för det infiltrerade vattnet och vattenkvaliteten.

Källa: Norrvatten

- Annonser -