- Annonser -

Nu är det bara 18 dagar kvar på Nortälje Ateljeförenings hyreskontrakt med CAmpus Roslagenj AB. Hyreskontraktet sades upp efter det att Campus Roslagen AB:s styrelse fattat ett principiellt besklut om att marknadsanpassa alla hyror för bolagets lokaler. Tidigare har föreningar som t ex Kultursparken och Norrtälje Ateljeförening hyrt lokaler med subventionerade hyror på Campus Roslagen.

Nu visar det sig dock att kommunallagen föreskriver att alla principiella beslut av denna typ måste fastställas av kommunfullmäktige och så har inte skett i något av dessa fall. Det är mot denna bakgrund tveksamt om någon av uppsägningarna av dessa föreningar är lagliga eftersom de bygger på ett principbeslut som endast Norrtälje kommunfullmäktige får fatta. Kanske kan våra utmärkta kvarterspoliser från Kultursparken reda ut detta?

I Campus Roslagen AB:s bolagsordning står också mycket riktigt att denna typ av beslut måste fastställas av kommunfullmäktige.

- Annonser -