Presskonferens med Moderaterna på Frötuna skola

Moderaterna i Norrtälje kommun kallade till presskonferens idag kl 10.15 utanför Frötuna skola. Moderaterna Kjell Jansson (oppositionsråd) och Bino Drummond (vice 0rdförande i Barn och skolnämnden) informerade om att man till nästa kommunfullmäktigemöte avser att lämna in en motion
som går ut på att bygga en ny permanent högstadieskola vid Frötuna och att avvakta med stängningen av Rådmansö högstadieskola tills de nya skolan står färdig.

Man anser att förslaget att ersätta Rådmansö högstadium med baracker på Grindskolan är dåligt genomtänkt. Man anser att minoritetsstyret nu fullständigt tappat greppet om var eleverna från Rådmansö skall gå i skolan när man väljer en baracklösning som kostar kommunen 12 miljoner på fem år. Expansionen på Björnö och det faktum att kommunen satsat stora belopp på VA-utbyggnad på Rådmansö talar emot att placera eleverna i Norrtälje.
På Norrtelje Nyheters fråga om Moderaterna fattat beslut vad gäller folkomröstningen avseende skolorna svarade Kjell Jansson att ett beslut sannolikt kan levereras under morgondagen då frågan kommer att behandlas på moderaternas gruppmöte måndag kväll.